CL+B Gothenburg Hack


Den här delen av CL+B har potential att vara den mest intressanta delen av festivalen på lite sikt. Det är ju först när vi får testa saker själv som vi förstår.
Att jobba tillsammans i gränsöverskridande projekt höjer dessutom den kollektiva nivån ett par steg ytterligare.


Vår tanke i år är att göra två spår:

1.
CL+B Global Hackathon /
Delta i de internationella utmaningarna enligt det officiella programmets riktlinjer här: http://legalhackers.org/clbfes... Alla deltagare har full tillgång till lokaler, föredag, workshops och den kompetens i form av programmerare, designers, jurister mm som finns på plats. Gäller utmaningen så kallade smarta kontrakt föreslås att man också hänger med i spår två nedan.

2.
Smart Contract Immersive /
Vårt spår där vi tillsammans arbetar med frågeställningar som är relevanta för just smarta kontrakt. Smarta kontrakt är synnerligen intressanta ur många perspektiv: de är grundläggande, de är mångsidiga och de är lätta att förstå användningen av.

Grunden för spåret Smart Contract Immersive är gränsöverskridande gruppsamverkan. Grunden för att åstadkomma bra kunskapsutveckling är att vi jobbar med människorna på plats i en tvärfacklig grupp av ingenjörer, jurister, designers, kommunikatörer etc.

Vi träffas lördag morgon kl 0830, äter frukost tillsammans och går igenom hur vi vill ta oss an dagen. Vi inleder med att dela med oss av det vi eventuellt kan bidra med till varandra i gruppen och diskuterar sinsemellan om vad vi borde ta med oss från föreläsningarna. Gruppen stämmer av ett par gånger under dagen i separata sittningar om vad vi kan lära av det vi just fått höra.

Dagen rundas av med att summerar upp vilka gemensamma utmaningar/frågeställningar som kan identifieras. Dessa bildar grunden för söndagens diskussion om de smarta kontraktens framtida utveckling.

Agenda:

08:30 Lördagsfrukost och genomgång
12:45 Lunchavstämning
15:00 Trefikaavstämning
17:30 Uppsummering och Checkout
Saturday evening hack?

Tickets