Talare

Peter Altmann
Senior Researcher / RISE Viktoria

Blockchain 101 / Tech

PETER ALTMANN arbetar på RISE Viktoria och utreder kopplingen mellan den tekniska potentialen hos blockchain och möjligheten att skapa ett ekonomiskt värde. Peter fokuserar särskilt på hur olika tekniska egenskaper (exempelvis oåterkallelighet, konsensus algoritmer, algoritmer för integritet, möjligheten att granska etc.) möjliggörs på protokollnivå och hur organisationer designar sina ekonomiska aktiviteter med hänsyn till dessa tekniska egenskaper.

------

PETER ALTMANN investigates the links between the technical potential of blockchain technology and the creation of economic value. Specifically, Peter explores how various technical features (e.g., immutability, consensus algorithms, privacy algorithms, governance mechanisms, auditability, transparency, provance, etc.) are enabled at a protocol level and how organizations design their economic activities around these technical features.


Läs mer

Gustav Martner
Founder / Digital Reliance

Blockkedjornas löfte

Gustav är en av Sveriges mest tongivande debattörer och tänkare inom digitaliseringens effekter på samhälle och näringsliv. Han har en bakgrund som entreprenör inom digitalmarknadsföring och big data och kombinerar det med stort engagemang i sociala frågor. Han har nyligen suttit i regeringens utredning om konsumentskydd i de nya medierna.

Läs mer

Ragnar Lindblad
Chef, Vårdens digitalisering / VG Regionen

Vårdens digitalisering

Arbetat 15 år som läkare i Göteborg, 7 år som IT-chef på Danderyds sjukhus och 10 år som konsult och VD i B3IT Healthcare. Beskriver sig som "hela tiden nördigt IT-intresserad". Har en röd tråd som besvärlig kravställare men också en ödmjuk entreprenör.

Läs mer

Stefan Farestam
PhD, Co-Founder / Carechain

Bättre hälsa med blockkedjor

Stefan is passionate about levaraging digitalization to build a better and smarter society. Co-founder of CareChain which is reinventing data management for the entire healthcare system using blockchain technology. We are forming a consortium, CareChain, to deploy Trusted Infrastructure, starting in Sweden and the European Union. 

Läs mer

Therese Andersson
Associate / Morris Law

Blockchain & Finansiella instrument

THERESE ANDERSSON ingår till vardags i Morris Law's Corporate & Commercial-grupp med fokus på M&A och kommersiella avtal och drömmer om att kunna arbeta mer med blockchain i framtiden. Therese skrev sin masteruppsats med titeln "Om möjligheten att överlåta kontoförda finansiella instrument genom blockkedjeteknik - särskilt om sakrättsligt skydd", som fokuserar på den juridiska komplexiteten som uppstår vid försök att implementera blockkedjeteknik på ett hårt reglerat område så som aktiemarknaden.

-----

THERESE ANDERSSON is a part of Morris Law's team for Corporate & Commercial with particular emphasis on M&A and Commercial agreements and dreams of working with blockchain in the future. Therese's master thesis focused on the possibility to transfer accounted financial instrument on a blockchain, with particular emphasis on the possibility to achieve right in rem.

Läs mer

Anna Holmberg
Project Manager / Center for Intellectual Property

Blockchain 101 - Law

Anna Holmberg undervisar på Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor i business law och innovation management, med särskilt fokus på intellektuella tillgångar och immaterialrätt. Hon arbetar även på Center for Intellectual Property, ett centrum mellan Chalmers, Göteborgs universitet och NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet). Anna är engagerad i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), där hon sitter med i IVA Väst ledningsgrupp och i styrgruppen för Research2Business. Inom ramen för sitt arbete och sitt engagemang inom IVA har hon tittat på möjliga business- och innovationsrelaterade användningsområden för blockchain.
 
Anna är jurist och har även en master i Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine från Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship.

-----


Anna Holmberg teaches at Sahlgrenska and Chalmers schools of entrepreneurship, in business law and innovation management, with special focus on intellectual assets and intellectual property. She also works at Center for Intellectual Property, a center at Chalmers, University of Gothenburg and NTNU (Norway’s university of technology). Anna is involved in The Royal Academy of Engineering Sciences (IVA), where she is part of the management team of Western Sweden, and the advisory board of Research2Business. In her work and her engagements for IVA, she has looked into business and innovation related usage areas for blockchain.
 
Anna is a lawyer and also has a Master’s in Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine from Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship.

Läs mer

Mikael Freidlitz
Founding Partner / Raion AB

Workshop - Bygg med Ethereum i Azure

MIKAEL FREIDLITZ är strategisk rådgivare inom det mesta som rör IT, och bistår bland annat due diligence-arbete, digital transformation, cloud-lösningar och lösningsarkitektur.

Raion är ett IT-konsultbolag som fokuserar på att skapa möjligheter för alla människor som använder mjukvara. Raion är välorienterade i lingot som rör digital transformation, cloud-lösningar, big data & machine learning men föredrar att fokusera på personerna bakom behovet av de datoriserade lösningarna.

-----

MIKAEL FREIDLITZ is a strategic advisor within the business and IT domains, including due diligence, digital transformation, cloud strategies and solution architecture.

Raion is a tech consulting company focused on enabling the people that use software. Raion is well versed in the language of such words as digital transformation, cloud solutions, big data & machine learning but they do prefer to focus their attention on the people that drive the needs.

Läs mer

Kristoffer Schollin
Universitetslektor / Göteborgs Universitet

Blockchain / ideologi & filosofi

KRISTOFFER SCHOLLIN, doktor i immaterialrätt, är föreläsare på juridiska institutionen vid Göteborgs Universitet och CIP (Center for Intellectual Property studies). Kristoffers expertområden omfattar bland annat upphovsrätt, varumärkesrätt, regler för domännamn på internet,  Digital Rights Management och Open Source / Free Software Dynamics. Han föreläser mycket för olika åhörare och använder sig av tekniska, legala och marknadsmässiga perspektiv och strävar efter att öka förståelsen för hur konstruktion av sociala fenomen är relaterat till konstruktionen av teknik och hur advokater och tekniker delar en samhällsfunktion.

Kristoffer arbetar just nu med ett projekt som fokuserar på blockchain och där framförallt decentralisering kontra centralisering för möjligheten att kontrollera information och uttryck. 

------

KRISTOFFER SCHOLLIN, Ph. D. intellectual property law, is a lecturer at the Department of Law and CIP – Center for Intellectual Property studies. Areas of expertise include Copyright law, Trademark law, Internet Domain Name regulation, Digital Rights Management and Open Source / Free Software dynamics. He lectures extensively to varied audiences using engineering, legal or marketing perspectives and endeavours to integrate the understanding of how constructing social phenomena is akin to the construction of technologies and how lawyers and technologists share a societal function.

Kristoffer is currently working on a project focusing blockchain technologies and decentralization versus centralization in control of information and expression.

Läs mer

Racine Ashjari
Partner, Advokat / Morris Law

Blockchain 101 - Law

RACINE ASHJARI arbetar i huvudsak med svensk och internationell affärsjuridik, med särskilt fokus på aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och M&A. Racine har erfarenhet av såväl publika som privata bolagsförvärv och transaktioner, exempelvis offentlig upphandling, börsnoteringar, privat M&A, fusioner och återinvesteringar. Utöver en bred erfarenhet av praktiskt arbete är Racine även författare till flertalet publicerade artiklar om aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och föreläser regelbundet inom dessa områden. Racine vann nyligen den internationella utmärkelsen Client Choise Awards 2018

-----

RACINE ASHJARI's main area of practice is Swedish and international commercial law with particular emphasis on equity capital market law, corporate law and M&A. Racine works with all types of matters concerning equity capital market law and corporate law and is particularly experienced in public and private corporate acquisitions and capital market transactions, such as public procurements, IPO's, private M&A:s, consolidations, mergers, private placements and re-capitalizations. Racine is also the author of several articles on the subject of equity capital market law and corporate law and he regularly gives lectures on these subjects. Racine was recently appointed the winner of the “General Corporate” category at the  2018 Client Choise Awards.

Läs mer

Anders Bratland
CEO / Raion AB

Workshop / Bygg med Ethereum i Azure

Raion är ett IT-konsultbolag som fokuserar på att skapa möjligheter för alla människor som använder mjukvara. Raion är välorienterade i lingot som rör digital transformation, cloud-lösningar, big data & machine learning men föredrar att fokusera på personerna bakom behovet av de datoriserade lösningarna.

------

Raion is a tech consulting company focused on enabling the people that use software. Raion is well versed in the language of such words as digital transformation, cloud solutions, big data & machine learning but they do prefer to focus their attention on the people that drive the needs.

Läs mer

Christope Tarkowski Tempelhof
Ambassador / Bitnation

Bitnation - The Internet of Sovereignty

  • Mastering the understanding of the Bitnation platform, Ethereum and Token sales
  • Spreading the word with Meetups around Scandinavia for investors and blockchain activists

Läs mer

Christos Profentzas
Doktorand / Chalmers

Workshop - Koda smarta kontrakt

CHRISTOS PROFENTZAS är doktorand på Chalmers och fokuserar sin forskning på blockchain och säkerhet inom Internet of Things (IoT). Just nu arbetar Christos med en Hyper-Ledger Blockchain teknik och använder där smarta kontrakt och IoT small embedded devices.

-----

CHRISTOS PROFENTZAS is a P.hd. at Chalmers and his research focuses on blockchain and Security within the area of Internet of Things (IoT). Currently, Christos is working with Hyper-Ledger Blockchain Technology, using Smart Contracts and IoT small embedded devices.

Läs mer

Henrik Almström
Associate, Advokat / Morris Law

Blockchain + GDPR

HENRIK ALMSTRÖM advises Swedish and international clients in the media, tech and life science industries. As most clients operate in highly regulated legal environments, a large part of his work consist of guiding through complex regulatory requirements, ranging from personal data to market entry requirements for medical Products. Henrik is a part of Morris Laws IP-team and takes great pride in making legal advice comprehensible, delivering business oriented and useful support.

Läs mer

Aslak Felin
Design Strategist / RISE

Blockchain governance

ASLAK FELIN is a design strategist applying behavior economics, system and design thinking tools to leverage blockchain technologies for business, organizational and sustainable societal transformation. Aslak specially works in business creation, defining problem drivers and designing value propositions to implement evidence-based interventions and strategic theory in diverse sectors such as finance, health and government.

Läs mer

David Suomalainen
Jurist, Digital Utveckling / Lantmäteriet

Lantmäteriets Blockchain-projekt / Blockchain + GDPR

DAVID SUOMALAINEN arbetar som jurist med digital utveckling på Lantmäteriet. I den rollen deltar han i Lantmäteriets blockkedje/blockchainprojekt, som är ett innovationsprojekt för att se på möjligheterna att i en blockkedja förvärva fastighet och få lagfart. Därutöver arbetar han med utveckling av e-tjänster och tillämpning av t.ex. GDRP. För närvarande skriver han på uppdrag av Näringsdepartementet en utredning om möjligheten att upprätta avtal om köp av fastigheter digitalt.

Läs mer

Amanda Langwagen Elfström
Göteborgs Universitet

Grundläggande workshop

Amanda jobbar på Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet samtidigt som hon skriver examensuppsats i juridik och medicin om Decentralized Autonomous Organizations. Hon är särskilt intresserad av krocken mellan nationella rättssystem och blockkedjans decentraliserade natur.

Läs mer